Hva er transponering av de store arteriene?

Transponering av de store arteriene er en medfødt hjertefeil som krever umiddelbar behandling. I et tilfelle av transponerte arterier er lungearterien koblet til venstre ventrikel og aorta til høyre ventrikel. Resultatet er at blod som skal gå til lungene for oksygenering, sendes tilbake til kroppen gjennom aorta. Også, oksygenberiget blod, i stedet for å strømme til kroppen, returneres til lungene gjennom lungeventilen.

Før 1960-tallet betydde en diagnose av transponering av de store arteriene, også kjent som “blå-baby” -syndrom, en ekstrem kort levetid. Barn levde sjelden forbi sitt første år. Imidlertid kan to hovedkirurgiske taktikker nå brukes til å behandle denne tilstanden. De fleste barn med omsetting av de store arterier har nå gode forventninger til en sunn fremtid.

Den første operasjonen for transponering av de store arteriene var en atriellbryter, også kalt sennep eller senningprosedyren. Denne åpen-hjerteoperasjonen skaper en tunnel mellom atriene. En atriell bryter tillater blodet å omdirigere til riktig ventrikel, for å bli effektivt levert til kroppen eller lungene.

Siden senningskorreksjonen av transponering av de store arteriene krever tunneling gjennom hjertet, har de som har hatt denne reparasjonen en høyere forekomst av arytmi begge rett etter operasjonen og år senere. Hjertefunksjonen kan også bli svekket fordi høyre ventrikel, de svakere av de to ventriklene, i hovedsak må gjøre arbeidet i venstre ventrikel og pumpe blod til kroppen. Videre kirurgi, pacemaker implantasjon eller medisiner kan være nødvendig for å håndtere svakere hjertefunksjon som pasienten alder.

Kardiothoracic kirurger som observerer senere komplikasjoner av atriale bryteren utviklet en kirurgi kalt arteriell bryter, som nå er den mest brukte korrigeringen for transponering av de store arteriene. I denne operasjonen, også kalt Jatene-prosedyren, blir aorta og lungearterien kuttet og slått tilbake til normal stilling. Koronararteriene omdirigeres også til aorta.

Meningene er forskjellige når man skal utføre Jatene-prosedyren for å korrigere transponering av de store arteriene. Noen kirurger foretrekker å forstørre den naturlige forbindelsen mellom atriene, patentkanalen, før de senere gjennomfører arteriell bryter. Andre kirurger tar en mer aggressiv tilnærming og velger å utføre Jatene-prosedyren kort tid etter fødselen.

Fordeler med å utføre bryteren tidlig inkluderer bedre hjertefunksjon nesten umiddelbart. Mens du forstørrer patentkanalen, kjøper du tid, det resulterer også i betydelig lavere hjertefunksjon. Mange kirurger liker likevel å gi den nyfødte sjansen til å vokse, fordi jo større arteriene, desto lettere operasjonen. Å rådføre seg med en pediatrisk cardiothoracic kirurg på suksessrate og preferanse er nyttig for å bestemme hvilket alternativ som er best for ens barn.

I motsetning til andre mangler, krever transponering av de store arteriene umiddelbar behandling, slik at foreldrene kanskje ikke har mye tid til å vurdere deres valg. Transposisjon av de store arteriene utgjør ingen risiko for fosteret, som får oksygen fra moren, så det er ofte udiagnostisert før fødselen. Et føtal ekkokardiogram, et nøyaktig sonogram av føtalt hjerte, utføres vanligvis ikke med mindre andre hjertefeil oppdages.

Noen sonografer og radiologer er gode på å finne hjertefeil. Andre er det ikke. Imidlertid er spedbarnets blå farge, pusteproblemer og manglende evne til å mate vanligvis notert innen noen få timer med fødsel, så få barnelektikere mislykkes i å diagnostisere transponering av de store arteriene.

Etter operasjon må et barn med transponering av de store arteriene følges minst en gang av en pediatrisk kardiolog. I noen tilfeller vokser de transponerte arteriene ikke riktig og må byttes ut. Siden arteriell bryter kirurgi er relativt ny, er langsiktige utsikter ikke godt definert. Barn med denne reparerte tilstanden kan ha noen begrensninger, for eksempel manglende evne til å delta i organisert sport. Kardiologer anbefaler også at både barn og voksne med transponering tar antibiotika før tannlege eksamener og prosedyrer.

Generelt er utsikten for et barn med en arteriell bryter imidlertid utmerket. Kvinner med en ukomplisert transposisjon kan ha barn, noe som til for nylig ikke var mulig uten betydelig risiko. Derfor, selv om det er noen mindre begrensninger på aktiviteter, som kan endres ettersom kardiologisk felt forbedres, kan de med en reparert gjennomføring forventes å føre et normalt og sunt liv.