Hva er diathesis-stress-modellen?

I tilfelle av en psykologisk lidelse som depresjon er årsaken aldri bare genetisk eller miljømessig, men et komplekst samspill mellom de to. Diatese-stressmodellen er en måte å forstå samspillet mellom genetikk og miljø på med å forårsake psykisk lidelse. Ifølge denne modellen arver folk en genetisk tendens til en mental forstyrrelse – diatese – som påvirkes av miljøstimulerende stress – for å forårsake uorden.

Diatese-stressmodellen viser arv av sårbarhet for en bestemt tilstand som depresjon, angst eller avhengighet. For en mer sårbar person er mindre miljøbelastning nødvendig for å utløse en psykisk sykdom. En person med svært lite sårbarhet kan utholde høye mengder stress uten å utvikle en mental forstyrrelse.

For eksempel går mange soldater i krig og opplever traumatiske hendelser, men ikke alle utvikler en psykisk lidelse som posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Dette skyldes at noen soldater har en genetisk predisposisjon mot PTSD, mens noen ikke gjør det. De med genetisk sårbarhet er mye mer sannsynlig å ha PTSD utløst av en traumatisk hendelse. Soldater med mindre genetisk sårbarhet kan oppleve det samme arrangementet uten å utvikle samme lidelse.

Diatese-stressmodellen viser hvordan genetisk arv kan ha stor innflytelse på atferd. Forskere anslår at rundt halvparten av personens personlighetstrekk og kognitive evner skyldes genetikk. Resten kan skyldes en rekke miljø- og utviklingsfaktorer.

Ved psykisk lidelse er det ofte mye mer komplisert enn å isolere et enkelt gen som er ansvarlig for lidelsen. For de fleste psykiske lidelser har mange gener en liten effekt, og den kumulative innflytelsen av alle disse genene sammen er det som fører til en psykisk lidelse. Dette kan gjøre det svært vanskelig å undersøke den genetiske bakgrunnen bak en psykologisk lidelse.

Diatese-stressmodellen viser at gener bare er en del av bildet i tilfelle en psykologisk lidelse. Miljøeffekter er like viktig for å forårsake psykisk lidelse. Disse miljøstressorene kan variere sterkt fra person til person, noe som gjør det vanskelig å isolere en bestemt årsak eller faktor som fører til psykisk lidelse.

Biologiske påvirkninger som nervøs nervøsitet i en stressende situasjon kan være en type miljøspenning som er referert til i diathesis-stress-modellen. Sosial og utviklingsmessig påvirkning, slik som hvordan en person ble reist og hvordan menneskene rundt dem reagerer på en stressor, kan også spille en stor rolle.